Artykuły

Nauka hubrydowa

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Opublikowano

Komunikat
dotyczący wprowadzenia nauki hybrydowej
w Szkole Podstawowej w Rogach
w klasach IV - VIII

Od 17 – 21 maja 2021

OKlasy 4  i 5 nauczanie zdalne

Oklasy 6 i 7  nauczanie stacjonarne

OKlasa 8 nauczanie zdalne ( we wtorek konsultacje w szkole)

 

Od 24 – 28 maja 2021

OKlasa 4 i 5 nauczanie stacjonarne

OKlasa 6 i 7 nauczanie zdalne

OKlasa 8 nauczania stacjonarne

 

W dniach 25 – 27 maja 2021

OKlasa 8  - Egzamin ósmoklasisty

OKlasy 4 – 7  dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wszystkie zajęcia zgodnie z obowiązującym planem