Historia szkoły

   • Rys historyczny szkoły

   • Kalendarium

     

    ·        1962 – 1972

    1 IX 1962 - Uroczyste otwarcie siedmioklasowej szkoły w Rogach

                  

    - Kierownikiem szkoły zostaje Zdzisław Wasylik

     

    Powstaje Szkolny Teatr Kukiełkowy

     

    III 1964 – Powstanie Spółdzielni Uczniowskiej „Promyk”

     14 X 1964 – oddanie do użytku wybudowanych przez rodziców boisk

                         Szkolnych

     1 IX 1970 – Szkoła po kapitalnym remoncie adaptacja piwnic na stołówkę

                        i kuchnię,  strychu na sale lekcyjne

    VI 1970 – Rozpoczęcie prac przy budowie

               od podstaw świetlicy wiejskiej


    31 XII 1970 – Otwarcie nowo budowanej świetlicy wiejskiej

    IV  1972 – Budowa kąpieliska dla dzieci

    1973 – 1982

    1 IX 1973 – Szkoła staje się pełną szkołą ośmioklasową. Nastąpiła likwidacja oddziałów zamiejscowych

    1974 – dyrektorem szkoły zostaje pani Maria Wasylik

    VI 1974 – Budowa asfaltowej drogi wokół szkoły

    VI 1976 – Dalsza adaptacja strychu na sale lekcyjne

    IV 1977 – Rodzice wykonują boazerię w świetlicy szkolnej

    V  1979 – Budowa asfaltowych boisk do kosza i siatkówki

    IX – XII 1980 – rozbudowa świetlicy wiejskiej – budowa kuchni,

                                magazynku i klubu dla młodzieży

    I 1982 – pierwszy środowiskowy        Opłatek i pierwsze Jasełka

     

    1983 – 1992

    1 IX 1990 – Religia w szkole

    14 XI 1992 – I Zjazd Absolwentów Szkoły na XXX – lecie szkoły

      

    ·         1993 - 2002

          17 V 1997 – Podczas  35 – lecia szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki oraz sztandar

     

    VII 1997 – Rozpoczęcie budowy pawilonu sportowego

    III 1998 – powstanie Zespołu Tanecznego Rożek

      

    1 IX 1998 Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego

                     Uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej

                    Po wieloletnim kierowaniu szkołą pani Maria Wasylik

                    przekazała funkcję pani Jolancie Włoch

     

    1 IX 1999 – Po reformie szkoła staje się sześcioklasową szkołą

    12 X 2002 – 40 – lecie szkoły, II Zjazd Absolwentów

      

    ·         2003 – 2012

    1 V 2004 – otrzymaliśmy certyfikat Szkoły z klasą

    XII 2005 – otrzymanie nowoczesnej pracowni komputerowej

     XII 2005 – Zapoczątkowanie tradycji przyznawania

                       Statuetkę  „Tadeusza” dla osób  wspierających

                      szkołę

    V 2007 – klasa VI uzyskała najwyższy wynik ze sprawdzianu w gminie

    V 2007 – I miejsce w powiatowych Zawodach BRD 

    VII 2007 – uczennice klasy VI wywalczyły II miejsce w Ogólnopolskim

                       Konkursie  Moja Mała Ojczyzna


    2008 – nawiązanie współpracy ze szkołą tańca Bonifac z Czech

    2009 – szkoła dostała nowy piękny plac zabaw

    IV 2009 – powstanie Amatorskiego Zespołu Teatralnego

     

    3 III 2010 – Festyn szkolny i nadanie sztandaru OSP w Rogach

    VII 2010 – remont dachu i adaptacja poddasza dla klasy „O”

    II 2011 – Remont świetlicy