• Wychowawca grupy: Elżbieta Dressler 

                                       Monika Paszek- Porzeźyńska

     Pomoc nauczyciela: Jolanta Świerczyńska 

     Zajęcia z języka angielskiego: Marlena Caputa

     Zajęcia logopedyczne: Elżbieta Dressler

     Religia: ks. Zbigniew Malinowski

      

      

      

     Nasze przedszkole oferuje:

     - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

     - przyjazną atmosferę,

     - świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną,

     - zajęcia dodatkowe ( kółko taneczne, angielski, rytmikę, logopedię)

     - czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb.

     • Nasze przedszkolaki

     • Rozwijamy się poprzez różne formy zajęć.