Rada Rodziców

    • Rada Rodziców skład

     Rada Rodziców skład

     10.03.2023 10:53
     Przewodnicząca: Judyta  Lelek - Nieckarz
     Zastępca: Sylwia Grycan
      
    • Konto RR

     03.10.2023 08:46
     Konto do wpłat na Radę Rodziców
     94 8890 1079 0004 4235 4006 0002