Świetlica

  • Informacja o obiadach w szkole i przedszkolu
   • Informacja o obiadach w szkole i przedszkolu

   • 01.02.2023 20:02
   • INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W SZKOLE I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

    Informujemy, że od dnia 1 lutego 2023r. zmienia się cena obiadu w szkole.

    Koszt obiadu dwudaniowego ucznia w szkole z kompotem wynosić będzie 13 zł.

    Koszt obiadu dwudaniowego ucznia w oddziale przedszkolnym będzie wynosić 10,50 zł.

   • Zasady korzystania z posiłków w szkole:

    Od 1 września 2022 r. nie ma możliwości kupienia pojedynczych obiadów. Obiady można wykupić tylko na cały miesiąc do dnia 12 każdego miesiąca przelewem, bądź w placówce szkolnej.

    Wpłaty dokonujemy na nr konta:

    44 1020 3668 0000 5402 0511 6217, bądź w szkole w okienku stołówki.

    W przypadku rezygnacji korzystania z tej formy dożywiania dzieci, rodzice proszeni są o wysłanie SMS na nr telefonu Pani Wiesławy Toczko: 507085058.

    Przypominamy prośbę Pani Wiesławy Toczko dotyczącą zgłaszania do godz.8.00 rano w pierwszym dniu nieobecności dziecka na posiłkach /tylko za pomocą SMS'a na nr tel.507 085 058, bez połączeń/ w celu odpisania tych dni w kolejnym miesiącu.

    Telefon kontaktowy w sprawie zapisów i bieżących informacji dostępny jest w godzinach od 8.00 do 14.00: Wiesława Toczko 507 085 058.

   • Wróć do listy artykułów